top of page
Guldring

Öronhåltagning

Om Öronhåltagning

Öronhåltagning med steril engångskassett för din säkerhet.

Öronhåltagning är ett medicinskt ingrepp och därför finns det all anledning att göra det på ett professionellt vis.


Studex har utvecklats utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Den sterila inkapslade kassetten ger maximalt infektionsskydd.


Gammaldags håltagningspistoler grep om örsnibb efter örsnibb, på kund efter kund. Medical Ear Piercing har ersatt den gamla metoden med en steriliserad INKAPSLAD ENGÅNGSKASSETT.

Den inkapslade engångskassetten innehåller ett sterilt håltagningsörhänge och ett sterilt lås till en håltagning (inte till två som i många andra system).


Som kund kan du vara helt säker på att den sterila engångskassetten används endast till dig och inte till någon annan kund. Maximalt skydd för dig som får hål i örat!


Läkning beräknas ta sex veckor till byte av örhänge.


Bästa läkningen!

Håltagningsörhängena från Studex är inte bara vackra smycken – de är också utformade för att hålet skall läka på bästa sätt. De skiljer sig från ”vanliga” örhängen på följande punkter:

  • Endast medicinska och hudvänliga material används. Därmed minimeras risken för allergiproblem.

  • Håltagningsörhängena är mycket små och lätta. De väger bara en femtedel av traditionella håltagningsörhängen i stål.

  • Låset sitter alltid längst ut på örhänget. Därmed kommer luft till det nytagna hålet, vilket är viktigt för en bra läkning.

  • Låset kapslar in örhängets vassa spets så att inte spetsen irriterar eller skadar huden.

  • Örhänget är lite tjockare än ett vanligt örhänge. Det minskar risken för att det känsliga nytagna hålet skadas vid byte till andra örhängen efter läkningsperioden.

bottom of page